Termeni și condiții aplicație

 

TERMENII SI CONDIȚIILE

APLICAȚIEI DENTAL VERSE BY DR LEAHU

 

DEFINIȚII

 

UTLIZAREA APLICAȚIEI

Aplicația DENTAL VERSE BY DR LEAHU poate fi descărcată și accesată atât pe device-urile cu sistem de operare Android (Play Store) cât și pe cele cu sistem de operare iOS (Apple Store), disponibile pe telefonul mobil.

Instalarea, înregistrarea și folosirea Aplicației se poate realiza doar cu consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la acceptarea Termenilor și Condițiilor, a Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în urma exprimării opțiunilor referitoare la cookie-uri. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să ștergeți Aplicația.  

Pentru a putea fi utilizate, anumite Secțiuni ale Aplicației și/sau servicii specifice anumitor Secțiuni necesită consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la acceptarea unor documente separate și specifice. 

Aplicația se poate descarca în mod gratuit și nelimitat de către orice persoană, Utilizatorul fiind unicul responsabil pentru modul în care își gestionează datele de acces în Aplicație. 

Ulterior descărcării pe telefonul mobil, Aplicația se poate utiliza doar prin crearea unui Cont. Pentru crearea unui cont, trebuie întâi să fie exprimate opțiunile referitoare la cookie-uri, să acceptați Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Termenii și Condițiile Aplicației. Ulterior acceptării exprese și neechivoce a documentelor menționate mai sus, pentru setarea Contului, persoana care a descărcat Aplicația și care intenționează să își creeze un cont trebuie să își menționeze numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email și data nașterii. În temeiul acestor date necesare, operatorii noștri vor verifica dacă persoana este deja pacient în baza de pacienți ai Clincilor Dr. Leahu și vor sincroniza contul operațional al pacientului cu Contul din Aplicație pentru o mai bună administrare a programărilor și eventualelor abonamente și/sau interpretări medicale accesate de Utilizator. În cazul în care nu se poate realiza o asemenea identificare fie din lipsa tuturor datelor, fie din neconcordanța lor, Utilizatorul va fi contactat telefonic de operatorii noștri pentru verificarea datelor în urma căreia Contul din Aplicație va fi sincronizat cu contul operațional al pacientului sau nu va fi sincronizat, în funcție de situație.

Crearea contului va fi finalizată prin confirmarea codului pe care Utilizatorul îl va primi pe SMS și pe email, pe numărul de telefon și pe adresa de email menționate în pașii de înregistrare. Pentru ca accesarea Aplicației să se realizeze cât mai ușor, ulterior logarii în aplicație, Utilizatorul nu va fi delogat automat în cazul închiderii Aplicației sau în cazul ieșirii din aceasta.

Pentru delogarea din contul personal, este necesar că Utilizatorul să utilizeze opțiunea Ieși din cont. În acest sens, este responsabilitatea deplină a Utilizatorului în situația pierderii telefonului sau sustragerii lui, fapt ce poate conduce la accesarea Aplicației de către terțe persoane neautorizate. 

În cazul în care numele de utilizator și/sau alte date personale au fost furate sau compromise, vă rugăm să ne notificați imediat, prin transmiterea unui e-mail la adresa dpo@drleahu.ro.

După crearea Contului, Aplicația poate fi utilizată pentru o perioadă nedeterminată. În cazul în care noi versiuni ale aplicației vor fi disponibile este posibil ca folosirea Aplicației să fie îngreunată din motive tehnice până la descărcarea noilor versiuni. Utilizatorul poate înceta folosirea Aplicației în orice moment prin ștergerea acesteia. Utilizatorul are de asemenea posibilitatea de a-și șterge Contul.

Termenul de răspuns la anumite solicitări de servicii în cadrul Aplicației este de maxim 48 de ore de la momentul la care solicitarea este clară și însoțită de documente lizibile, atunci când acestea sunt transmise prin intermediul Aplicației de către Utilizator. În cazul în care documentele încărcate de Utilizator nu sunt lizibile, acesta va fi notificat în Aplicație de acest lucru solicitându-i-se să încarce documente/fotografii lizibile. 

Clinicile Dr. Leahu își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator  și/sau anumite Secțiuni ale Aplicației și/sau unele Servicii aferente unor Secțiuni ale Aplicației în orice moment și fără notificare:

  1. în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile acestor Termeni și Condiții și/sau când nu respectă documentele specifice și acceptate ale acelei Secțiuni;
  2. în cazul neaccesarii/neutilizarii Contului pe o perioada mai mare de 6 luni;

În cazul în care Clinicile Dr. Leahu decide să închidă Aplicația, Utilizatorul va fi notificat cu 30 de zile înainte ca acest proces să se desfășoare.

Ștergerea Contului va conduce la ștergerea anumitor date după o perioada de 6 luni și la păstrarea altor date pentru o perioada mai lungă, de minim 5 ani, în interesul legal și în scopul legitim al Clinicilor Dr Leahu referitoare la controale ale autorităților, inclusiv ale celor de natură fiscală, eventuale litigii și/sau arhive fiscal-contabile.

 

PREȚUL

Descărcarea și folosirea Aplicației este gratuită. Cu toate acestea, în momentul folosirii Aplicației de către Utilizatori, este posibil că aceștia să plătească costurile impuse de operatorul de internet, date sau telefonie mobilă, cum ar fi taxele de conectare și navigare internet. Aceste plăti sunt în sarcina și responsabilitatea Utilizatorului. Anumite secțiuni presupun efectuarea unor plăti specifice de către Utilizator. În aceste situații, plata este necesară pentru achiziționarea acelor Servicii specifice din acele Secțiuni. Plata online se va realiza cu cardul bancar și nu vor fi aplicabile taxe suplimentare. Tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor că provenind din partea societății ”IMPLANT EXPERT SA” sau a altei societăți din grupul de societăți Clinicile Dr Leahu.

Pentru produsele sau serviciile comercializate în Aplicație, prețul va fi indicat exclusiv în RON. În anumite situații, acest preț poate include sau nu T.V.A., însă vom face mențiunile necesare acolo unde este nevoie pentru a vă informa în mod corect.

Prețurile afișate în Aplicație se pot actualiza. Vă rugăm să vă raportați la valoarea prețului în momentul finalizării comenzii. Pentru produsele ori serviciile în care dumneavoastră puteți opta pentru diferite opțiuni, prețul afișat inițial poate suferi modificări în concordanță cu opțiunile dorite și bifate. Astfel, prețul final per serviciu ori produs va îngloba prețul de bază și prețul serviciilor extra pentru care ați optat în momentul plasării comenzii.

Vom emite factura aferentă produselor ori serviciilor achiziționate pe baza datelor de identificare pe care le-ați înregistrat. În cazul în care datele de facturare sunt eronate și/sau nu corespund datelor de facturare  existente deja, Utilizatorul va fi contactat telefonic de către un operator al departamentului Call Center pentru verificarea și după caz pentru corectarea datelor de facturare, ce are loc împreună cu utilizatorul și având înregistrată și confirmată cererea acestuia emisă în mod expres. Factura va fi încărcată în secțiunea Plățile mele, această fiind valabilă în format digital și chiar fără o ștampila sau semnătură din partea emitentului. Procesatorul de plăti care va intermedia tranzacțiile este Netopia payments.

Tranzacțiile sunt securizate la un nivel ridicat, astfel incât plata se va realiza în cele mai sigure condiții. Netopia payments nu stochează datele confidențiale de pe cardul cu care se realizează tranzacția, ci doar transmite datele necesare, criptate, prin intermediul unei conexiuni sigure cu banca.

Conform normelor legale în vigoare, serviciile medicale nu intră în sfera de aplicare a dispozițiilor privitoare la vânzarea la distanță, chiar în situația contractării acestora prin intermediul unor astfel de mijloace. Astfel, Utilizatorii nu au dreptul de retragere la achiziționarea Abonamentelor, la efectuarea Programărilor sau la solicitarea Interpretărilor medicale.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tipul de date cu caracter personal ale Utilizatorului care vor fi prelucrate prin intermediul accesării și utilizării Aplicației, modurile de prelucrare, drepturile Utilizatorului cu privire la datele sale cu caracter personal sunt detaliate în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă în Aplicație, în secțiunea Termeni juridici -> GDPR.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Aplicația, Secțiunile sale, fiecare parte și/sau element component și/sau toate părțile și/sau toate elementele componente ale Aplicației și/sau ale Secțiunilor sale, conținutul sau, elementele grafice, modul de operare sunt deținute de CLINICILE DR. LEAHU, iar Utilizatorul înțelege că nu are niciun drept asupra acestora, cu excepția dreptului limitat de instalare și folosire a Aplicației, conform acestor Termeni și condiții.

Utilizatorul înțelege că informațiile care sunt puse la dispoziție de către DENTAL VERSE BY DR LEAHU prin intermediul Aplicației sunt proprietatea CLINICILOR DR. LEAHU și sunt protejate, în condițiile legii, prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția documentelor medicale încărcate de către Utilizator în Aplicație asupra cărora Utilizatorul își menține toate drepturile pe care le deținea și înainte de încărcare.

Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marca sau semn aparținând DENTAL VERSE BY DR LEAHU și/sau CLINICILOR DR. LEAHU și/sau terțelor persoane, fără consimțământul prealabil  scris al titularilor drepturilor respective. Utilizatorul poate descarcă și utiliza Aplicația numai pentru uzul personal și numai în scopurile non-comerciale precizate în acești Termeni și condiții, pentru care CLINICILE DR. LEAHU va acorda o licență neexclusiva și limitată în acest sens.

Utilizatorului îi este interzis să folosească Aplicația în scopuri ilegale, să copieze, modifice, licențieze, aplice ingineria inversă, distribuie, republice, transmită și/sau orice altă acțiune asupra Aplicației, Secțiunilor acesteia, conținutului sau, elementelor grafice, modul de operare, software-ul care stă la baza Aplicației fără acordul prealabil, scris a CLINICILOR DR. LEAHU.

 

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

CLINICILE DR LEAHU nu garantează că Aplicația va fi disponibilă continuu și/sau fără întreruperi și nu sunt responsabile pentru nicio daună rezultând din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Aplicația.

CLINICILE DR LEAHU nu sunt responsabile pentru prejudiciile survenite în urma neglijenței Utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea Contului și/sau a propriului telefon mobil al Utilizatorul care înțelege faptul că CLINICILE DR LEAHU nu au control și nici responsabilitate cu privire la:

  1. efectul conținutului Aplicației asupra Utilizatorului;
  2. interpretarea și/sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Aplicației;
  3. acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Aplicației;
  4. prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate în cadrul Aplicației și care provin din surse externe;
  5. prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Aplicației precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate în cadrul Aplicației.

CLINICILE DR LEAHU recomandă ca pentru o utilizare optimă a Aplicației să fie folosite sistemele de operare iOS și Android și nu garantează un mod optim de utilizare prin alte sisteme de operare. Este posibil ca Aplicația să nu fie compatibilă cu toate tipurile de terminale mobile care funcționează cu aceste sisteme de operare, precum ar fi un telefon mobil cu capacități tehnice restrânse sau un telefon mobil învechit. Enumerarea anterioară este exemplificativă, nu exhaustivă. CLINICILE DR LEAHU nu își asumă nicio răspundere în cazul în care Aplicația nu poate fi instalată pe terminalul mobil al Utilizatorului sau dacă aceasta nu poate fi accesată ori utilizată în ceea ce privește toate funcționalitățile sale.

CLINICILE DR LEAHU nu răspund pentru defecțiuni, întârzieri sau întreruperi apărute la Aplicație, pierderi sau defecțiuni ce reies din folosirea Aplicației. CLINICILE DR LEAHU nu garantează acuratețea informației prezentate în aplicație și nu se pot exclude erori de transmitere a datelor între diversele sisteme folosite. Documentele accesate prin intermediul aplicației nu au valoare de document medico legal.

 

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR APLICAȚIEI DENTAL VERSE BY DR LEAHU

Fără prejudicierea altor drepturi ale CLINICILE DR LEAHU conform acestor Termeni și Condiții, dacă Utilizatorii încalcă sau dacă CLINICILE DR LEAHU suspectează în mod rezonabil că Utilizatorii au încălcat Termenii și condițiile Aplicației DENTAL VERSE BY DR LEAHU în orice fel, CLINICILE DR LEAHU poate dezactiva Contul Utilizatorilor din Aplicație și/sau poate bloca accesul la Aplicație al anumitor aparate și/sau poate iniția acțiuni legale împotriva Utilizatorilor.

 

DIVERSE

DENTAL VERSE BY DR LEAHU își rezervă dreptul de a efectua oricând modificări cu privire la acești Termeni și condiții. Modificările Termenilor și condițiilor vor intră în vigoare la data publicării în cadrul Aplicației. Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic Termenii și condițiile Aplicației DENTAL VERSE BY DR LEAHU, Termeni și Condiții de Accesare Interpretări medicale pentru a verifica dacă acestea au suferit modificări.

 

SECȚIUNILE APLICAȚIEI DENTAL VERSE BY DR LEAHU

Servicii și abonamente – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea acces la două subsectiuni:

Abonamente – prin intermediul căreia Utilizatorul va putea să își achiziționeze, dacă dorește, un Abonament anual la Clinicile Dr. Leahu din lista de Abonamente prezentată. Achiziționarea se va putea face prin completarea datelor solicitate, încărcarea unei fotografii a cărții de identitate, acceptarea clauzelor specifice contractului de abonament și prin plata aferentă tipului de abonament ales. Ulterior plății, clauzele specifice contractului de abonament se vor regăși în subsecțiunea Abonamentele mele din Secțiunea Termeni Juridici. Un abonament va fi aplicabil unei singure persoane și unui singur contract. Utilizatorul va putea achiziționa Abonament anual și pentru copiii săi, câte un abonament aferent fiecărui copil și în temeiul unui singur contract/copil. Plata abonamentului va trebui efectuată în avans pentru întregul an contractual.

Contractul va fi prelungit automat cu perioade succesive egale prin debitarea directă a cardului bancar înregistrat în Aplicația Dental Verse în prima zi a următorului termen succesiv contractual cu excepția următoarelor situații:

Servicii în clinică – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea informații cu privire la anumite tratamente stomatologice realizate de către Clinicile Dr. Leahu și prețurile acestora, cu mențiunea că prețul total și final al unui tratament stomatologic se poate determina doar în urmă realizării unui consult stomatologic și în urma analizei realizate de personalul Clinicilor Dr. Leahu pentru a determina cât mai bine din punct de vedere medical materialele și tratamentele care sunt necesare pentru un pacient.

Homescreen – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea acces la 3 subsectiuni:

Solicită o Interpretare medicală – prin intermediul căreia Utilizatorul poate obține un feedback stomatologic și o propunere de plan de tratament inițial întemeiat pe radiografiile încărcate de Utilizator în această secțiune specifică. Intregistrarea unei solicitări de Interpretare medicală are loc doar prin acceptarea expresă a Termenilor și condițiilor de accesare a acestui tip de serviciu, prin completarea CNP-ului, prin încărcarea unei fotografii a cărții de identitate, prin încărcarea a cel puțin o fotografie reprezentând propria radiografie dentară și în urmă achitării de către Utilizator a tarifului aplicat, cu condiția încărcării unor fotografii lizibile. Feedback-ul stomatologic (propunerea de plan de tratament) primit de Utilizator conform specificățiilor de mai sus este fundamentat pe o analiză inițială doar a radiografiilor încărcate de Utilizator și poate suporta modificări și/sau completări necesare posibile doar prin intermediul unui consult stomatologic fizic. Feedback-ul stomatologic (propunerea de plan de tratament) va fi încărcat în cadrul respectivei Interpretări medicale solicitate și va fi pus la dispoziția Utilizatorului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării solicitarii respectivei Interpretări medicale. În cazul în care fotografiile radiografiilor încărcate de Utilizator nu sunt lizibile și deci nu se poate forma un feedback medical în baza lor, Utilizatorul va fi notificat în Aplicație de acest aspect, solicitându-i-se să încarce alte fotografii de radiografii, lizibile. Pe lângă notificare, Interpretările medicale ale căror fotografii sunt ilizibile, vor capăta statusul “Poze ilizibile”. Aplicația permite încărcarea altor fotografii lizible, prin opțiunea “Modifică interpretarea medicală”, doar acelor Interpretări medicale care dețin acest status “Poze ilizibile”.

Adaugă o programare - prin intermediul acestei secțiuni, Utilizatorul poate efectua programări în clinicile Dr. Leahu, selectând Clinica, medicul, ziua și ora, din cele afișate ca disponibile. Secțiunea permite efectuarea doar a unor programări de maxim 60 de minute. Pentru a ne asigura că fiecare Utilizator va fi consultat de medicul cel mai potrivit afecțiunii stomatologice și într-un interval de timp suficient și necesar, ulterior efectuării programării online, Utilizatorul va fi contactat de serviciul de call center Clinicile Dr Leahu pentru a afla toate detaliile necesare în urma cărora programarea online poate suporta modificări cu acordul Utilizatorului. Selectarea Clinicii se poate face și utilizând criteriul proximititatii, aplicația fiind capabilă să determine cea mai apropiată Clinică doar dacă Utilizatorul are activată în acel moment opțiunea Share Location pe device-ul mobil pe care îl utilizează. Pentru programările înregistrate prin intermediul aplicației mobile DentalVerse, utilizatorii pot opta pentru una dintre cele două modalități de plata disponibile, descrise în sumarul comenzii și enunțate mai jos:    

În cazul în care Utilizatorul deține puncte de loialitate suficiente, consultația poate fi realizată gratuit, prin generarea unui voucher de Programare si utilizarea în acest scop a respectivului voucher.

Ulterior înregistrării, Programările pot fi modificate cu minim 5 zile înainte de data stabilită inițial. Anularea programării plătite cu mai mult de 5 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea unei programări, conduce la returnarea prin virament bancar a banilor plătiți prin intermediul cardului, sens în care utilizatorul va fi contactat de către Clinicile Dr. Leahu pentru confirmarea contului bancar. În cazul utilizării unui voucher pentru accesarea unei programări, anularea programării cu mai mult de 5 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea acelei programări conduce la recuperarea voucherului tot sub formă unui voucher emis de Clinicile Dr. Leahu. Modificarea unei Programări efectuate în termene mai mici decât cele menționate mai sus nu poate avea loc, decât în urma anulării primei programări și realizarea unei noi programări cu plata aferentă unei noi programări și în intervalele disponibile. În cazul in care se solicită anularea unei Programări înregistrate, cu mai puțin de 5 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea programării, suma plătită prin aplicație nu va fi returnată.
Utilizatorii care au achiziționat cu succes un Abonament anual, pe perioada de valabilitate a acestuia vor putea efectua în mod gratuit Programări prin aplicație, deoarece Abonamentele acoperă integral serviciul de Programare.

Întreab-o pe Catrinel - este o interfață de comunicare care vine în sprijinul comunicării facile dintre Utilizator și Clinicile Dr. Leahu. Este un program de Inteligență Artificială (AI/IA) care informează Utilizatorii în legătură cu toate lucrurile pe care aceștia le pot afla prin intermediul Aplicației. În dialogul cu Asistentul Catrinel, utilizatorii au multiple opțiuni, enumerate mai jos (enumerarea este exemplificativă, nu exhaustivă):

 

Educație - prin intermediul căreia Utilizatorul poate accesa articolele din educația medicală stomatologică, puse la dispoziție de Clinicile Dr. Leahu

 

Jurna­­l medical - prin intermediul căreia Utilizatorul va avea acces la două subsectiuni:

 

Contul meu – prin intermediul careia Utilizatorul are acces la șapte sectiuni:

Profilul meuprin intermediul căreia Utilizatorul va avea acces la cinci subsectiuni:

 

Plățile mele – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea access la toate comenzile înregistrate în Aplicație, poate vizualiza, în formă sumarizata detaliile plăților pe care le-a efectuat în Aplicație, ca urmare a achitării contravalorii fie a unei Programări, a unei Interpretări medicale sau după caz, a unui Abonament medical.

Termeni juridici - prin intermediul căreia Utilizatorul fie poate accesa termenii juridici ai Aplicației fie poate gestiona, din sectiunea Abonamentele mele, abonamentele pe care le-a achiziționat însoțite de toate detaliile aferente acestora.

Notificări – prin intermediul căreia Utilizatorul primește diverse notificări de la Clinicile Dr.Leahu în legătură cu Aplicația și/sau utilizarea Aplicației și/sau în legătură cu serviciile/secțiunile aferente Aplicației folosite de Utilizator;

Suport – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea access la șase subsectiuni:

 

Setări – prin intermediul căreia Utilizatorul va avea access la patru subsectiuni:

 

Ieși din cont – secțiune care permite Utilizatorului să se delogheze din contul personal.